FinansNyhet

“Tidigare utnyttjade vi inte att vi var en bank”

Sitter i väggarna. Vd Johan Mörner utanför Sitter i väggarna. Vd Johan Mörner utanför
Sitter i väggarna. Vd Johan Mörner utanför "Eriks rum": "Vi är väldigt noggranna med att aldrig göra något som inte skulle passa med hans värderingar", säger han. Foto: Realtid/Olof Swahnberg.
Publicerad

2018 var ett rekordår för Erik Penser Bank och första kvartalet i år var ännu bättre än motsvarande period förra året. Realtid har träffat bankens vd Johan Mörner som berättar om vändningen som startade för fem år sedan.

olof swahnberg

Den privatägda nischbanken, som vänder sig till privata och institutionella investerare, nådde förra året en rörelsevinst på 64 miljoner kronor, vilket är rekord sedan starten för 25 år sedan.

En stor del av bankens ökning i resultat och intäkter under de senaste åren har att göra med ett strategiskt beslut som togs för fem år sedan: att öka andelen återkommande intäkter. Tidigare var banken mer beroende av transaktioner från rådgivning vid förvärv och kapitalanskaffningar samt courtage och andra typer av rörliga transaktionsintäkter. Ett viktigt syfte med strategiändringen var att få ökad stabilitet i resultatutvecklingen, säger Johan Mörner:

– Dels är vi bank vilket vi inte utnyttjade i så stor utsträckning tidigare. Det ger en möjlighet att låna ut pengar. Vi har gjort det primärt mot våra företagskunder men även på privatsidan. Vi har också satsat mycket på kapitalförvaltning som också ger återkommande intäkter.

Annons

– Det är kul att se att det är de här två delarna som givit väldigt mycket resultat 2018. Idag har vi ett stabilt resultat. Förutsägbarheten i resultaträkningen är mycket större. Nu täcker våra återkommande intäkter ungefär 90 procent av kostnaderna.

Strategibeslutet från 2014 har gett utslag i att rörelsevinsten, som under åren 2014-16 var runt 5 miljoner kronor per år, ökade till 60 miljoner kronor under 2017 för att klättra ytterligare något 2018 till högsta vinsten hittills. Intäkterna har samtidigt stigit från runt 200 miljoner kronor per år under perioden 2014-16, till knappt 300 miljoner 2017 och rekordet på 312 miljoner kronor i fjol.

Banken ökade förra året utlåningen med cirka 50 procent till 3,7 miljarder kronor, vilket bäddade för att räntenettot om 135 miljoner kronor var den största intäktsposten förra året.

Annons

Hur har det gått hittills i år?

– Vi har haft en stark öppning på året. Första kvartalet var väldigt starkt. 2019 har börjat bättre än 2018, säger Mörner, som tillägger att både resultat och intäkter var högre under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol.

Vad har gått bättre första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året?

Annons

– Helheten. Till viss del är det beroende av att vår andel återkommande intäkter är så hög så att vi har en förhållandevis jämn intäktsfördelning. Men även corporate finance och kapitalförvaltning har vuxit ordentligt.

– Nytt kapital inom kapitalförvaltning, som växte ordentligt förra året, ger intäkter med viss fördröjning och det får vi betalt för nu. Vi har också haft en otroligt god performance i vår kapitalförvaltning och legat rätt under i princip hela 2018 och början av 2019, så det hjälper också.

Hur har ni legat rätt?

– Tidigt ökade vi vår andel aktier i kapitalförvaltningen och har varit väldigt positiva till aktiemarknaden totalt sett, specifikt USA. Vi har varit förhållandevis negativa till kronan, vi har till exempel legat ohedgade (utan valutasäkring) i våra utländska innehav.

Erik Penser Bank kommer att fortsätta på den inslagna strategiska vägen med fokus på mindre och medelstora bolag.

– Vi är en liten bank i förhållande till andra. Vi fokuserar på de nischer där vi redan är starka, företagsaffären är till stor del mot mindre noterade bolag. Vi jobbar mycket med de bolagen och de som investerar i den typen av bolag. Vår analys är också inriktad mot mindre bolag, säger Mörner.

Hur diversifierad är utlåningen?

– Koncentrationsrisken har sjunkit betydligt under de senaste åren och sjunker hela tiden, ett medvetet val att inte ha för stor risk. Vi har ingen enskild bransch som har mer än 20-25 procent av den totala utlåningen.

Fastigheter var ganska stort tidigare, men har nu minskat. Fintech, som enligt Johan Mörner i grunden sysslar med konsumentkrediter, har vuxit mest under de senaste åren.

Utlåningen består av “klassisk” bankutlåning som till exempel projektfinansierng, rörelsefinansierng och fastighetsrelaterad utlåning.

Låneportföljen framåt kommer att växa, men troligen i lägre takt. Mörner spår att utlåningen, som vid början av året uppgick till 3,7 miljarder kronor, kommer att öka till runt 4 miljarder kronor till årsskiftet.

Hur bedömer du marknaden för företagsutlåning?

– Risken har ökat. Även om ekonomin ser stark ut har vi kanske inte samma situation som tidigare, att den svenska ekonomin tillhör de starkaste, där kan man se en viss avmattning.

Johan Mörner säger att bankens kreditförluster under förra året var klart mindre än för storbankerna och att man bara lånar ut till företag och privatpersoner som man känner.

Marknaden inom corporate finance ser bra ut, även om första kvartalet 2019 var svagare jämfört med motsvarande period 2018.

– Men vår orderbok ser väldigt stark ut. För andra och tredje kvartalet ser det väldigt bra ut. Det är klart jämförbart med förra året.

Vad innebär det att grundaren Erik Penser är den klart störste ägaren?

– Det är väldigt positivt. Erik är en fantastisk person. Det är mycket hans värderingar som finns i väggarna här. Han är en otroligt ödmjuk och omtänksam person, vilket jag tycker avspeglar sig i hur vi är som bank och företag.

– Han är också jättebra med kunder och är väldigt engagerad i banken. Vi är väldigt noggranna med att aldrig göra något som inte skulle passa med hans värderingar. Han är också en vass affärsman, extremt duktig med att titta på risker, han är ett stort stort stöd för mig. 

Här är konkurrenterna

Erik Penser Bank har, enligt Johan Mörner, ingen konkurrent som helt motsvarar banken, men många konkurrenter inom de olika delarna:

  • Företagsutlåning: De svenska storbankerna och nischbanker som Resurs Bank.
  • Kapitalförvaltning och private banking: De svenska storbankerna samt Carnegie, JP Morgan och Goldman Sachs.
  • Företagsfinansiering: Redeye och Mangold och delvis Pareto, ABG och Arctic Securities.
Annons