Morgonsvepet

Tidigare Uber-chefen har sålt för miljardbelopp

Morgonsvepet tisdag: Tidigare Uber-chefen har sålt aktier för miljardbelopp, SBB avser att sälja sina aktier i Amasten och Awardit får ny vd. 

Uppdaterad 2019-12-17
Publicerad 2019-12-17

Tidigare Uber-chefen har sålt aktier för miljardbelopp
Ubers tidigare vd och tillika medgrundare Travis Kalanick har sedan lockupen rörande hans aktieägande gått ut den 6 november storsålt aktier.Kalanick har sålt aktier för över 2,1 miljarder dollar och hans aktieägande är ned med 75 procent. Medgrundaren Garrett Camp har under samma period sålt aktier för 35 miljoner dollar, skriver Nyhetsbyrån Direkt och hänvisar till Bloomberg News.

SBB avser att sälja sina aktier i Amasten
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden avser att sälja sina aktier i Amasten. SBB äger tillsammans med dotterbolag cirka 20 procent av kapitalet och rösterna i Amasten. SBB:s innehav i Amasten är tänkt att säljas genom ett så kallat ”accelerated book building”-förfarande, vilket avses att inledas kl. 17.31 den 18 december 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Awardit får ny vd
Henrik Olander blir ny vd för lojalitetsprogrambolaget Awardit och  efterträder därmed Niklas Lundqvist. Det framgår av ett pressmeddelande. Bolaget kommer genomföra vd-bytet den 1 januari 2020. Henrik Olander är idag  vice vd och har lett det operativa arbetet i Awardit sedan november 2018. Dessförinnan var han vd i Crossroads Loyalty Solutions, ett bolag som förvärvades av Awardit hösten 2018. Niklas Lundqvist kommer fortsätta att arbeta inom Awardit, huvudsakligen i rollen som ansvarig för bolagets fortsatta förvärvsstrategi och den strategiska affärsutvecklingen.

Jusek och Civilekonomerna går ihop
Fackförbundet slår sig ihop med Civilekonomerna och bildar ett nytt förbund den 1 januari 2020. Förbundet får namnet Akavia. 

Hoist förvärvar fransk portfölj med förfallna bolån
Hoist Finance har ingått avtal om att förvärva en fransk portfölj med förfallna bolån. Portföljen omfattar fler än 3.500 fordringar till ett nominellt värde av cirka 375 miljoner euro. Det är Hoist Finance hittills största portföljförvärv. Säljaren av portföljen med sura bolån är "en av de främsta bankerna i Frankrike och Europa", skriver Hoist Finance. 

Sagax förvärvar fastigheter för 764 miljoner
Sagax har genom sex separata transaktioner förvärvat 27 fastigheter för motsvarande 764 miljoner kronor, Fastigheterna är belägna i Paris (381 miljoner), Madrid (205 miljoner), Lyon (121 miljoner) och Lille (57 miljoner). Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Tillträde avseende investeringarna i Frankrike beräknas ske under det första kvartalet 2020 efter att erforderliga tillstånd erhållits. Fastigheterna i Madrid har tillträtts. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt. 

Jetpak köper expresslogistikbolag
Transportbolaget Jetpak har förvärvat 3D Logistik, ett danskt expresslogistikbolag med en omsättning på cirka 100 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 140 miljoner svenska kronor. "Förvärvet av 3D Logistik är ett viktigt steg mot att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt inom mindre cykliska segment och kommer att stärka vår tillväxt och strategiska position i Norden", säger Jetpaks vd Kenneth Marx i en skriftlig kommentar.

Johnsons väg kan bli en hård brexit
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kommer att ändra lagen så att det inte är möjligt att förlänga övergångsperioden för brexit, som nu löper till slutet på 2020. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt och hänvisar till Bloomberg News. Denna lagstiftning kommer även innehålla ett tillägg som förhindrar regeringen att söka en förlängning av övergångsperioden, även om ett nytt handelsavtal med EU inte är färdigförhandlat, de kan därmed lämna utan avtal. Parlamentet kommer heller att få rösta i frågan om förlängning.

Xavitech får ny vd
Pumpbolaget Xavitech har utsett Torbjörn Skog till ny vd med omedelbar verkan. Torbjörn Skog ersätter Henrik Sjöström som fortsätter som vd för det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps. Vd-bytet görs för att Torbjörn Skog ska ta hand om Xavitechs nya investering i Frontwalker Group samt övergripande frågor för koncernen samtidigt som Henrik Sjöström ska kunna fokusera på Xavitechs pumpverksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps. Sjöström ska ta ansvar för att de kommunicerade målen för mikropumputvecklingen kan realiseras, enligt ett pressmeddelande.

 

Platsannonser