Riskkapital

"Tiden är mogen för att expandera till USA"

Riskkapitalbolaget Nordic Capital ska i höst etablera ett kontor i USA på grund av den växande marknaden där. Det säger Thomas Vetander, partner på Nordic Capital och chef för det nya USA-kontoret.

Publicerad 2019-06-18

Den senaste investeringen för Nordic Capitals nionde investeringsfond är USA-baserade Arisglobal, en global leverantör av programvara inom life science. Det är den tredje hälsorealterade investeringen i USA på tre år.

I januari 2019 köpte samma fond Orchid Orthopedic Solutions, verksamt inom design och tillverkning av ortopediska implantat. Ett tredje USA-baserat portföljbolag är ERT, som gjordes av Nordic Capital Fond VIII, som erbjuder lösningar för att minimera risker och osäkerhet under sina kunders kliniska studier.

– Allt eftersom vi har växt organiskt och ökat aktiviteten samt med dagens tre portföljbolag inom hälsovård i USA känner vi att tiden är mogen att expandera och öppna ett lokalt kontor, säger Thomas Vetander. 

Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat över 5,4 miljarder euro i hälso- och sjukvårdssektorn, varav cirka en fjärdedel i USA. Totalt sett har Nordic Capital hittills investerat 14 miljarder euro, varav cirka 40 procent i den global hälso- och sjukvårdssektorn.

Riskkapitalbolaget har, enligt Thomas Vetander, gjort affärer i USA de senaste tio åren med med Europa som bas.

– USA har länge varit en viktig marknad för Nordic Capitals bolag. Vi har alltid behövt förstå den amerikanska marknaden även för att göra europeiska hälsovårdsinvesteringar, säger Thomas Vetander.

Syftet med ett lokalt kontor är att stödja bolagen och för att kunna arbeta mer systematiskt, kunna ta fler möten och på sikt göra fler affärer, säger Thomas Vetander.

– Vi känner att tiden är mogen att ha en infrastruktur där som gör det mer effektivt att stödja den verksamheten. På sikt kommer det givetvis innebära att vi kan öka förvärvstempot något i USA. Det är ingen dramatisk skillnad men vi kan bli lite mera aktiva i USA tack vare att vi öppnar ett lokalt kontor, kommer expandera och anställa ett lokalt team.

Platsannonser