Annons

Annons

THQ Nordic tar in 1,4 miljarder

THQ Nordic genomför en nyemission av B-aktier och tar därmed in cirka 1,4 miljarder kronor.

THQ Nordic AB genomför en riktad nyemission av 7.700.000 B-aktier till en teckningskurs om 188 kronor per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs THQ Nordic cirka 1.448 miljoner kronor före emissionskostnader. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat book-building”-förfarande lett av Carnegie Investment Bank. 

Tecknare i nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär, framgår det av pressmeddeladet.

Annons

Annons

"Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Likviden från den riktade nyemissionen ska användas till att finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller annat objekt som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av bolaget. 

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,7 procent av antalet aktier och cirka 4,6 procent av antalet röster i bolaget genom att antalet aktier ökar med 7.700.000 till 88.153.486 och att antalet röster ökar med 7.700.000 till 169.153.486 (fördelat mellan 9.000.000 A-aktier och 79.153.486 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med cirka 64.167 kronor från cirka 670.446 kronor till cirka 734.612 kronor. 

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade nyemissionen kommer Lars Wingefors AB att låna ut 7.700.000 B-aktier till Carnegie Investment Bank. Aktierna kommer att återlämnas efter det att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. 

I samband med emissionen har huvudägaren och vd Lars Wingefors och ekonomi- och finansdirektör Erik Stenberg åtagit sig att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en lock up-period om 180 dagar. 

Rådgivare Carnegie Investment Bank AB är sole bookru

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons