Thenberg & Kinde tappar

Nettoresultat 9,2 miljoner i förlust.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2013-03-01

Thenberg & kinde fondkommission redovisar ett negativt resultat om 9,2 miljoner för helåret 2012.

Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 8,8 mkr (16,6).

"De affärer som bolaget hade förberett för 2012 blev inte genomförda i den utsträckning de var planerade och detta fick en direkt återverkan på vår resultatutveckling", skriver ordförande Claes-Göran Nilsson i rapporten.

"För att möta denna avvikelse har bolaget under hösten genomfört nya organisationsförändringar och även en genomgång av vårt utbud och våra produkter.

Kombinationen av en marknad i återhämtning, vidtagna åtgärder samt ett starkt nytt fokus på nya affärer gör att bolaget ser positivt på framtiden", skriver Nilsson.

Bolagets vd Sven-Erik Eriksson, som sade upp sig i höstas, har nyligen lämnat bolaget. Någon ersättare är inte utsedd.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012.

Platsannonser

Logga in