Annons

Annons

TF Bank ökar vinst och utdelning

”Ett framgångsrikt år”, summerar Mattias Carlsson, tf vd och koncernchef för TF Bank, och uppger samtidigt att tillväxten varit stark i framförallt Norge och Baltikum.

TF bank presenterar bokslutskommunikén för 2017 där det framgår att rörelseintäkterna ökade med 16,1 procent till 511,6 miljoner kronor.

Låneportföljen uppgick vid årsskiftet till 3.156 miljoner kronor, vilket är en ökning på 26,8 procent under året.

Rörelseresultatet ökade med 38 procent till 192,9 miljoner kronor. Justerat rörelseresultat ökade med 21,3 procent och uppgick till 192,9 miljoner kronor.

Annons

Annons

"När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank”, säger Mattias Carlsson tillförordnad vd och koncernchef. 

"Tillväxten har varit stark i framförallt Norge och Baltikum. Diversifiering är ett av led- orden i verksamheten och under året har vi lanserat inlåningsprodukter i Norge och Tyskland, vilket ger oss fler alternativ för att finansiera utlåningstillväxten de kommande åren”.

Nettoresultatet ökade med 35,3 procent och uppgick till 147,8 miljoner kronor. Justerat nettoresultat ökade med 18,9 procent och uppgick till 147,8 miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 7,04 kronor jämfört med 5,47 kronor föregående år. Justerat resultat per aktie uppgick till 7,04 kronor jämfört med 6,16 kronor föregående år.

Koncernens investeringar ökade till 48,4 miljoner kronor jämfört med 12 miljoner kronor föregående år. Årets investeringar avser främst förvärvet av Intrum Justitias aktier i Avarda samt produktutveckling inom Sales Finance. 

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kronor per aktie, vilket är en ökning mot 2,20 kronor föregående år.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons