Bank

TF Bank drar tillbaka förslag på utdelning

TF Bank drar tillbaka sitt förslag på aktieutdelning. Bakom beslutet finns Finansinspektionens uppmaning avseende vinstutdelningar.

Publicerad 2020-03-27

Under fredag eftermiddag skickade TF Bank ut flera pressmeddelande.  Banken meddelar att man drar tillbaka förslaget på en utdelning på 0,50  SEK per aktie.

Bakom beslutet finns Finansinspektionens uppmaning avseende vinstutdelningar.

TF Bank meddelar även att årsstämman kommer att bli förkortad, det på grund av coronaviruset. Inga presentationer kommer att hållas på stämman, den delen av stämman kommer att hanteras av bankens hemsida. Antalet personer på plats på den fysiska stämman kommer att minimeras.

Valberedningen har också kommit fram att arvodena för styrelsens ledamöter inte ska höjas med tagen hänsyn till covid-19 och ”situationen på marknaden”.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe samt nyval av Sara Mindus, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av John Brehmer som styrelsens ordförand. Vd Mattias Carlsson föreslås entledigas från styrelsen.

Platsannonser

Logga in