Finans

Telia når inte prognos  – utdelningen sänks

Telia, med Lars-Johan Jarnheimer som ordförande, sänker utdelningen och flaggar för att utsikterna för 2020 inte kommer att nås.

Uppdaterad 2020-03-26
Publicerad 2020-03-26

I ett pressmeddelande skriver Telia att coronapandemin kommer att ha en negativ finansiell påverkan på bolagets TV & Media-enhet.

Styrelsen har beslutat att justera sitt utdelningsförslag till bolagsstämman från 2,45 kronor per aktie till 1,80 kronor. En extra bolagsstämma kan komma att hållas under hösten för att besluta om eventuell ytterligare utdelning.

Det nya utdelningsförslaget kommer fortfarande att betalas uppdelat på två tillfällen.

– Effekten av pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på  tv & media-enheten. Trots en ökad konsumtion av tv vilket har lett till en ökad räckvidd för våra populära tv-kanaler, har vi sett en snabb nedgång i annonsintäkter. Att sportevenemang ställs in globalt har dessutom påverkat våra intäkter från betalkanaler negativt. Detta innebär att ambitionen om ett operationellt fritt kassaflöde om cirka 0,5 GSEK från TV & Media under 2020, inte kommer att uppfyllas. Men vi kan inte ange en ny nivå i dagsläget, säger Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef för Telia Company i en skriftlig kommentar.

– Våra övriga affärsområden har hittills endast påverkats i begränsad omfattning. Men desto längre de nuvarande effekterna och beslutade restriktionerna gäller, ökar sannolikheten för en negativ påverkan, som inte går att uppskatta i dagsläget, även kommer att drabba vår telekomverksamhet, säger Christian Luiga.

Telia har inlett arbetet i hela koncernen med att minska den potentiellt negativa påverkan och följer och utvärderar kontinuerligt de identifierade riskerna.

Telia Companys styrelse föreslår en justerad utdelning om 1,80 kronor per aktie för 2019 (motsvarande totalt 7,4 GSEK) till den kommande årsstämman jämfört med det tidigare förslaget om 2,45 kronor (motsvarande totalt 10 GSEK).
– Det nya förslaget om 1,80 kronor per aktie kommer fortfarande att betalas uppdelat på två tillfällen. Anledningen till det justerade förslaget är den påverkan som utbrottet av covid-19 har haft på TV & Media-enheten men även den höga graden av osäkerhet på våra marknader. Beroende på hur situationen utvecklas kan styrelsen överväga att kalla till en extrastämma till hösten för att besluta om en möjlig extrautdelning givet att marknaden och utsikterna stabiliseras, och att koncernens starka finansiella position är oförändrad, säger Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande Telia Company i en skriftlig kommentar.

 

Platsannonser