Annons

Annons

Telia Company avyttrar sitt innehav i Geocell

Fintur Holdings, som ägs gemensamt av Telia Company och Turkcell, säljer 100 procent av sitt innehav i mobiloperatören Geocell till det georgiska telekombolaget JSC Silknet för ett transaktionspris om cirka 1.3 miljarder kronor.

– Det gläder mig att kunna ta ytterligare ett steg mot att, över tid, lämna Eurasien för att i stället fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna enligt strategin mot att bli den nya generationens telekombolag. Jag vill också tacka Geocells anställda för deras utomordentliga insatser och önska dem allt gott i företagets kommande fas, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company, i ett pressmeddelande.

När transaktionen är genomförd kommer Finturs turkiska dotterbolag, Gürtel Telekomünikasyon Yatirim ve Dis Ticaret A.S. (Gürtel), att avyttra sitt 100-procentiga innehav i Geocell LLC (Geocell) till JSC Silknet, Georgiens största fastnätsoperatör. Gürtel ägs av Fintur (99,9 procent) och fyra minoritetsägare.

Transaktionspriset för Geocell är baserat på ett kassa- och skuldfritt värde (EV) om 153 MUSD för 100 procent av företaget. Det överenskomna priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 4,5x baserat på 2017. Transaktionen förväntas resultera i en realisationsförlust om 0,1 GSEK (i tillägg till den nedskrivning om 0,6 GSEK som redovisades i december 2017), med reservation för förändringar i valutakurser och redovisade värden, och nettoförsäljningslikvid om 0,7 GSEK (efter utdelning av Turkcells andel av försäljningslikviden).

Annons

Annons

Telia Company har med intern och extern expertis genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med tillfredsställande resultat. Silknet är Georgiens största fastnätsoperatör och har en marknadsandel på 41 procent av bredbandsmarknaden i landet och 48 procent av marknaden för fast telefoni. Silknet ägs av tre lokala investerare: George Ramishvili, Alex Topuria och David Borger.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2018.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons