Annons

Annons

Telia ändrar redovisningsprinciper

Till följd av förvärvet av Bonnier Broadcasting har Telia Company ändrat sina redovisningsprinciper för att vara i linje med de IFRS-principer som tillämpas inom media-branschen.
 

Redovisningen av Telia Companys programrättigheter avseende Liiga har omräknats vilket resulterar i att endast den innevarande säsongen redovisas som tillgång samt skuld i balansräkningen och att avskrivningarna nu minskar EBITDA.

Framtida säsonger av Liiga ligger utanför balansräkningen vilket har minskat både tillgången och skulden. Dessa framtida säsonger presenteras istället som kontraktuella åtaganden. Rörelseresultatet förblir oförändrat och nettoresultatet är positivt påverkat från en reversering av diskonteringseffekter. Det var ingen nettoeffekt på fritt kassaflöde, operativt fritt kassaflöde eller totalt kassaflöde. Det framgår av ett pressmeddelande.
 
Under tidigare redovisningsprinciper var tillgången kopplad till programrättigheten samt relaterad skuld för alla säsonger avseende Liiga redovisade i balansräkningen när licensperioden började. Avskrivningarna var klassificerade utanför EBITDA och kassaflödena var klassificerade som betald CAPEX inom investeringsverksamheten. Tillgångar och skulder avseende film och programrättigheter redovisas nu i balansräkningen när licensperioden börjar, och filmen eller programmet är tillgängligt för den första visningen/sändningen. Avskrivningar av film och programrättigheter är klassificerade som rörelsekostnader inom EBITDA och kassaflödet är klassificerat inom löpande verksamheten.
 
 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons