Stig Johansson är fintech-ansvarig på Finansinspektionen. Foto: Press & Pixabay (Obs: bilden är ett montage).
Fintech

"Telekombolag och matvarukedjor kan pressa banker"

Framtidens bankutmanare är troligen inte fintechbolag – utan större aktörer inom telekom och livsmedel som satsar på finanstjänster. Det säger Finansinspektionens fintech-expert Stig Johansson.

Uppdaterad 2018-09-06
Publicerad 2018-08-31

Stig Johansson är fintech-expert på Finansinspektionen (FI) och ansvarig för myndighetens innovationscenter som öppnade i mars i år.

Han har tidigare bland annat byggt it-system för inkassobolag. Men EU:s nya betaltjänstlag PSD2 – som slutgiltigt implementeras i september 2019 – lockade honom till FI.

– Jag kände att jag kunde bidra med teknisk kompetens på det området. PSD2 kan potentiellt ändra hur vi ser på finansiella tjänster. Det är en slags tävling om konsumenternas uppmärksamhet i dag, som historiskt sett ägts av bankerna, men som nu kan övertas av andra aktörer [till exempel fintech-bolag], säger Stig Johansson till Realtid.se.

Lagen innebär i huvudsak att banker inte längre får hemlighålla sina bankkunders kontodata för konkurrenter, till exempel fintech-bolag och andra banker. Informationsdelning kräver dock kundsamtycke.

Men på kundens begäran måste banken kostnadsfritt dela med sig av konto- och transaktionsdata på plattformar för sömlös överföring av information. FI-godkända fintech-bolag kan registrera sig för att få ta del av information.

Det kan till exempel röra sig om appföretag som samlar in kontodata för att analyser och åskådliggöra kontodata för att ge sina användare privatekonomisk överblick, lösningar som samlar alla dina abonnemang på ett ställe – eller tjänster som låter dig öppna konton i andra banker utan att du behöver byta hemmabank.

Nordea har redan aviserat att man, med hjälp av PSD2, har ambitionen att skapa ett Appstore för finanstjänster genom att köpa, deläga eller samarbeta med fintec-hbolag som ansluter sig till bankens PSD2-plattform.

Fintech tycks därmed inte längre utgöra ett direkt hot mot banker. Stig Johansson delar den bilden, och tror att potentiella utmanare återfinns i branscher utanför finanssektorn.

– Mindre aktörer blir lätt uppköpta av exempelvis banker. Men om andra större bolag, med stora kundstockar och betrodda varumärken, satsar på finanstjänster, till exempel telekomoperatörer och matvarukedjor, så kan det få stor betydelse.

Han tror dock att PSD2-effekterna ändå blir ganska begränsade på just den svenska marknaden, där redan utbudet av digitala finanstjänster är stort. Han ser inte framför sig en blomstring av nya lösningar.

Däremot skänker regleringen trygghet till konsumenter, menar Stig Johansson, då fintech-bolag som vill ta del av bankkunders kontodata, måste ha rätt tillstånd för det.

– De fintechbolag som får ta del av sådan information är under FI-tillsyn. Vi kommer att granska dem på precis samma sätt som vi granskar andra finansbolag. Än så länge samlar vi bolagen med tillstånd i ett företagsregister. Men framöver kommer nya tekniska standarder som, med hjälp av digitala certifikat, automatiserar fintech-bolagens "legitimering" för att få ta del av  PSD2-data från banker.

Han tillägger att en sådan funktion måste vara på plats senast nästa höst, men kommer troligen att implementeras redan under våren 2019. Realtid.se har tidigare berättat att mycket talar för att banker kommer att börja ta betalt för utökad datadelning, via kommersiella plattformar för informationsdelning, eller premiumplattformar.

Många fintech-bolag hade hoppats att banker skulle tvingas att kostnadsfritt dela med sig av mer än bankkundernas kontodata till dem.

Stig Johansson konstaterar att det har tagit väldigt lång tid att få fram PSD2, varför man kan fundera kring "hur modern, framåtriktad, marknads- och nutidsanpassad" den är när den slutgiltigt träder i kraft i september 2019, säger han.

– Samtidigt har delning av kontoinformation tidigare inte varit en reglerad marknad, utan nu måste de som inhämtar sådan data ha tillstånd för det och det ser vi som ett stort framsteg ur konsumentsäkerhets-synpunkt, säger han.

Platsannonser

Logga in