Zoomability: Stark omsättningstillväxt runt hörnet – Analyst Group

Publicerad

År 2021 blev något av ett mellanår för Zoomability, där pandemin och komponentbrist har hämmat tillväxten. Framsteg har dock nåtts under året, vari Bolaget har stärkt distributionsnätverket och fått en medicinteknisk registrering av Zoomen. Detta, i kombination med kapitaltillskottet under Q3-21, bäddar för stark tillväxt framöver och Zoomability står nu redo att möta den höga efterfrågan som finns för Bolagets eldrivna rullstol Zoom Uphill. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 9,5 kr i ett Base scenario.

https://www.analystgroup.se/analyser/zoomability-2/

Analyst Group

Annons