Zoomability avser genomföra nyemission snarast

Publicerad

Aktieägarna i elfordonsbolaget Zoomability kallas till extra bolagsstämma den 17 juli. Stämman genomförs med deltagande genom Zoom.

Bakgrunden är att bolaget har upprättat kontrollbalansräkning, vilken visar att bolaget har förbrukat mer än halva av det egna kapitalet i förhållande till aktiekapitalet.

Stämman föreslås besluta om fortsatt drift av bolaget och åtgärder för att återställa det egna kapitalet. Styrelsen föreslår att en nyemission genomförs snarast och att kvotvärdet på bolagets aktie skrivs ner. Stämman föreslås besluta att ändra bolagsordningen, för att möjliggöra ökningen av antalet aktier och därigenom nyemissionen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons