Zenergy tillförs 6,6 miljoner kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Modulbostadsbolaget Zenergy tillförs 6,6 miljoner kronor före emissionskostnader från utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2019/2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Viggbyholms Gård Fastighets passerar genom utnyttjandet av teckningsoptionerna budpliktsgränsen men avser att inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikt uppkom omvandla A-aktier till B-aktier så att röstandelen understiger 30 procent. Således kommer inget budpliktsbud att behöva lämnas.

Zenergy emitterar 21,89 miljoner nya A-aktier. Bolaget har därefter totalt 250,44 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons