Xvivo Perfusion har spikat fem fokusområden för 2023-2027

Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion siktar på att bli världsledande inom transplantationsindustrin och strategin bygger på fem stycken fokusområden; Bli marknadsledare inom Abdominal; Leda ett paradigmskifte inom hjärtpreservation; Bli det naturliga valet av partner i transplantationsprocessen; Accelerera den marknadsledande positionen inom lungtransplantation; och Expandera till nya marknader. Strategiperioden avser 2023-2027.

Bolaget håller kapitalmarknadsdag idag.

”Vi har under året levererat på vår strategi. Våra fem fokusområden har nu finjusterats för att spegla det senaste årets positiva utveckling. Vi är fast beslutna att leda transformeringen av vår bransch där ingen ska dö i väntan på ett nytt organ”, säger Dag Andersson, vd för Xvivo Perfusion, i en kommentar.

Xvivo Perfusion skruvar även upp målen vad gäller lönsamheten. Medicinteknikbolaget skall nå en rörelsemarginal på minst 20 procent och en ebitda-marginal på minst 30 procent under strategiperioden.

Göteborgsbolaget flyttar även om i toppen. Christoffer Rosenblad, tidigare Chief Operating Officer, har utsetts till Global Business Development and Service Director och kommer att leda arbetet med att nå visionen om att bli det naturliga valet av partner i transplantationsprocessen.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons