Wntresearch patentsöker nya kompositioner av kandidaten Foxy-5s

Forskningsbolaget Wntresearch har lämnat in en internationell patentansökan som täcker nya stabila kompositioner med hög löslighet av läkemedelskandidaten Foxy-5s. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi har nu lyckats framställa flera nya kompositioner av Foxy-5 som har förbättrad löslighet och utmärkt stabilitet. Vi kommer att ytterligare analysera potentialen för dessa kompositioner under det kommande året, särskilt när det gäller att utvärdera uppskalning av produktionen och välja den optimala framtida kompositionen av Foxy-5”, skriver bolaget.

Vid ett patentbeviljande sträcker sig patentskyddet till 2041.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons