White Pearl påskyndar expansionsplaner genom listning i Sverige

Publicerad

Informationsteknikbolaget White Pearl Technology Group tog förra onsdagen steget in på First North Growth Market genom ett omvänt förvärv av DS Plattformen. White Pearl utmanar stora IT-tjänsteleverantörer på tillväxtmarknader och siktar nu på att ta marknadsandelar på mognare marknader. I en intervju med Finwire gav vd Marco Marangoni lite mer färg på verksamheten och planen framåt.

White Pearl hjälper företag att implementera digital teknologi.

– Företag måste ofta integrera flera olika affärssystem som SAP, Infor, Oracle et cetera, vilket är komplext och kräver mycket arbete. Vi på White Pearl adresserar detta och kopplar samman ’end-to-end’, förklarar Marangoni och adderar att White Pearl har en konkurrenskraftig prissättningsnivå.

Bolaget, som är verksamt i 30 länder, består av 28 koncernföretag med totalt 650 anställda. I fjol omsatte koncernen 17 miljoner dollar med ett ebitda-resultat på 1,4 miljoner dollar.

Bland bolagets konkurrenter återfinns bland annat jättar som Accenture eller Capgemeni, men då White Pearl inriktar sig mot små- och medelstora företag är konkurrensen mindre då de stora spelarna fokuserar på större företag, förklarar Marangoni och tillägger att White Pearl har lösningar för en stor mängd sektorer.

För närvarande fokuserar bolaget på affärstillväxt i tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien och Mellanöstern. Med listningen i Sverige avser bolaget att expandera verksamheten till utvecklade marknader som Europa och USA via en kombination av förvärv och organisk tillväxt.

– Den bästa platsen att satsa på inom IT-sektorn, enligt oss, är Sverige. Detta på grund av den innovativa kulturen och möjligheten till att resa kapital. Det är även en bra ingångspunkt till marknaden i Nordamerika, säger Marangoni.

Vad gäller förvärv letar White Pearl efter innovativa bolag som kan stärka produkterbjudandet ytterligare.

Idag kommer majoriteten av bolagets intäkter från projekt men målet är att öka andelen återkommande intäkter.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons