WGC presenterar sina utsikter för guldet under 2022, spår potentiell repris från i fjol

Guldpriset kan komma att uppvisa under 2022 samma dynamik som i fjol där konkurrerande krafter både gav stöd och sänkte dess prestation. Det uppger World Gold Council i sina utsikter för 2022.

Den ädla metallen steg på osäkerheten från nya covid-19-varianter, kombinerat med en ökad risk för en permanent högre inflation och en återhämtning i konsumentefterfrågan. Samtidigt motverkades denna uppgång från stigande räntor och en starkare dollar.

Enligt WGC väntas guldet i närtid främst reagera på centralbankernas räntepolitik i syfte att kontrollera inflationen. Då guldet handlas i dollar är det Federal Reserves penningpolitik som står i fokus. WGC påpekar att guldet har typiskt överpresterat efter en första räntehöjning i samband med en åtstramning. Detta bör beaktas mot bakgrund av att flera Fed-ledamöter nyligen öppnat för en första räntehöjning redan i mars.

Och om så inte blir fallet och inflationen fortsätter vara hög, har guldet visat sig historiskt kunna prestera även bra i en sådan miljö, skriver WGC.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons