We Are Spindye fullföljer förvärvet av Best of Brands

Fashiontech-bolaget We Are Spindye, som är under namnändring till MBRS Group, fullföljer förvärvet av Best of Brands. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2021 beslutades enhälligt att godkänna förvärvet av
samt att genomföra kvittningsemission om 22,16 miljoner aktier till säljarna av Best of Brands. Bolaget har därefter 36,93 miljoner aktier utestående.

Stämman beslutade också att bolaget ska byta namn till MBRS Group. Datum för när namnbytet genomförs på Nordic SME kommer meddelas i ett separat pressmeddelande i samband med att namnbytet registrerats hos Bolagsverket.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons