Wallenstam ökar förvaltningsresultatet med över 10 procent under första kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 616 miljoner kronor (561), en ökning med 9,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 459 miljoner kronor (414), en ökning med 10,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 322 miljoner kronor (291), en ökning med 10,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 285 miljoner kronor (901). Resultatet påverkades positivt av värdeförändringar på fastigheter om 187 miljoner kronor (311) samt värdeförändringar i finansiella instrument på 749 miljoner kronor (272).

Resultatet efter skatt blev 1 207 miljoner kronor (723), en ökning med 66,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,70 kronor (2,20), vilket innebär en ökning med 68,2 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 117,8 kronor (114,5).

Antalet lägenheter under produktion uppgick vid kvartalets slut till 1 609.

Wallenstam, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Hyresintäkter6165619,8%
Driftöverskott45941410,9%
Förvaltningsresultat32229110,7%
Resultat före skatt1 28590142,6%
Nettoresultat1 20772366,9%
Resultat per aktie, kronor3,702,2068,2%
Substansvärde per aktie, kronor117,8114,52,9%

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons