W5 Solutions avser genomföra en riktad nyemission på 55 miljoner kronor

Försvarsteknikbolaget W5 Solutions avser genomföra en riktad nyemission om 55 miljoner kronor
till svenska och internationella institutionella investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 8 juni. W5 Solutions har gett i uppdrag till Pareto Securities att utreda förutsättningarna för den riktade nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att stärka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv samt investering i ökad produktskapacitet för att möta ökande efterfrågan från lokal såväl som tillväxtmarknader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons