Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökade 13,4 procent i november

Publicerad

Fonden Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders steg 13,4 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 10,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Aktier på tillväxtmarknader fick en stark återhämtning i november drivet av en försvagad amerikansk dollar och ny optimism om att kinesiska myndigheter äntligen intar en mjukare hållning till landets nolltolerans mot covid-19.

Ur ett geografiskt perspektiv var strategins övervikt i Kina den största relativa bidragsgivaren till utvecklingen även om aktieurvalet för kinesiska bolag var negativt för fondens relativavkastning. Särskilt påverkades Goertek negativt efter tillkännagivandet att Apple uteslutit Goertek i sin AirPods Pro2-produktion.

I slutet av november bestod fondens portfölj av 48 bolag. Under månaden lade fonden till sydkoreanska LG Innotek i portföljen. LG Innotek är en global tillverkare av IT-komponenter, med fokus på kamerateknik. Företaget uppges också ha en växande verksamhet inom fordonssektorn.

Under november bidrog TSMC positivt när aktien stärktes av en förändring i sentimentet. Detta efter tillkännagivande om att Warren Buffetts Berkshire Hathaway hade börjat bygga upp en andel i företaget. Dessutom stärktes aktier generellt inom IT på grund av en växande optimism på marknaden där Fed nu genomfört de flesta av sina större räntehöjningar.

Kina återhämtade sig kraftigt under november. Tencent och Alibaba kvalificerade sig bland de fem bästa aktiebidragsgivarna för månaden.

Även om det finns mycket mer optimism gällande vinsttillväxten för tillväxtmarknader under 2023, är det enligt förvaltarna viktigt att notera att analytiker har blivit mer försiktiga med uppskattningar för 2023. Den största tillväxten i real-BNP för 2022 förväntas samtidigt komma från tillväxtmarknader i Asien.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var TSMC, HDFC Bank och Alibaba med portföljvikter om 7,0, 4,9 respektive 4,1 procent.

Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent13,4
Index MM, förändring i procent10,8
Fond i år, förändring i procent-13,0
Index i år, förändring i procent-4,5

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons