Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 5,9 procent i februari

Publicerad

Fonden Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 5,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Roger Merz och Thomas Schaffner.

Inledningsvis uppger förvaltarna att nyheterna i februari dominerats av Rysslands invasion i Ukraina vilket chockat omvärlden.

Under månaden föll globala tillväxtaktier med 3 procent, vilket gjort många investerare oroliga för hur krisen skulle påverka de globala tillväxtutsikterna. Investerare oroade sig, enligt förvaltarna, särskilt över en ökning av råvarupriserna, som skulle kunna få inflationen att stiga ytterligare och därmed strypa den ekonomiska tillväxten.

De sektorer som bidrog mest positivt till fondens utveckling var material, industri och konsumentvaror, medan energi, sällanköpsvaror och kommunikationstjänster var de sektorer som belastade fondens avkastning mest.

Ur ett geografiskt perspektiv var självklart fondens exponering mot Ryssland den mest negativa under månaden, även fondens exponeringar mot övriga länder i Östeuropa bidrog mycket negativt.

Under månaden sjönk fondens 4,5 procent mer än sitt jämförelseindex. Detta berodde framförallt på överexponeringen mot Ryssland där fonden hade exponering mot regionen genom Lukoil, Polymetal och Alrosa.

Gällande fondens portfölj har man under månaden sålt sina positioner i Mahanagar Gas och NCSoft. Fonden har inte tagit in några nya innehav i portföljen under månaden.

Taiwan Semiconductor, Tencent och Mediatek var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 6,9, 5,3 respektive 4,2 procent.

De största sektorerna i fonden var informationsteknik, finans och kommunikationstjänster med exponeringar om 25,6, 23,7 respektive 10,4 procent.

Fondens största geografiska exponering hade man mot Kina med 45,3 procent av portföljen. Därefter följde Taiwan och Indien med 16,5 respektive 8,3 procent av exponeringen.

Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-5,9Index MM, förändring i procent-1,5Fond i år, förändring i procent-3,9Index i år, förändring i procent-0,8

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons