Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 3,2 procent i juli

Fonden Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 3,2 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Tillväxtmarknader möttes av hög volatilitet under juli. Under inledningen av sommarmånaden föll aktiemarknader bland annat på grund av ökad oro kring Kinas policys gällande covid-19. Senare återhämtade sig marknaden ordentligt då Kinas centralbank signalerade ökat stöd till ekonomin och amerikanska Fed uttalade sig mer duvaktigt.

Fondens underprestation mot index berodde till stor del av nedgångar inom sällanköpsvaror, kommunikationstjänster, fastigheter och material.

Gällande fondens aktivitet valde förvaltarna att minska sin position i NetEase och ta en position i Telekom Indonesia.

Efter en turbulent start på året menar förvaltarna att det finns anledning att vara optimistisk gällande utsikterna för aktier på tillväxtmarknader. Relativa värderingar är fortsatt attraktiva samtidigt som gapet i BNP-tillväxt mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader förväntas öka ytterligare framöver.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var TSMC med en portföljvikt om 8,0 procent. Därefter följde Alibaba och HDFC med vikter om 4,4 respektive 4,2 procent.

Största sektor var finans, följt av informationsteknik samt sällanköpsvaror.

Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,2
Index MM, förändring i procent-0,8
Fond i år, förändring i procent-13,0
Index i år, förändring i procent-7,5

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons