Volvos intäkter och resultat högre än förväntat

Publicerad

Lastbils- och busstillverkaren Volvo redovisar intäkter och resultat i andra kvartalet 2023 som var högre än analytikernas förväntningar.

Omsättningen steg 18,4 procent till 140 821 miljoner kronor (118 943). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 134 791.

Rörelseresultatet blev 14 462 miljoner kronor (13 745). Rörelsemarginalen var 10,3 procent (11,6).

Justerat rörelseresultat uppgick till 21 732 miljoner kronor (13 745), väntat var 18 141, med en justerad rörelsemarginal på 15,4 procent (11,6).

Resultatet före skatt var 14 409 miljoner kronor (13 873).

Resultatet efter skatt blev 10 819 miljoner kronor (10 520).

Resultat per aktie hamnade på 5,30 kronor (5,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12 553 miljoner kronor (7 199).

Volvo, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning140 821134 7914,5%118 94318,4%
Rörelseresultat14 46213 7455,2%
Rörelsemarginal10,3%11,6%
Rörelseresultat, justerat21 73218 14119,8%13 74558,1%
Rörelsemarginal, justerad15,4%13,5%11,6%
Resultat före skatt14 40913 8733,9%
Nettoresultat10 81910 5202,8%
Resultat per aktie, kronor5,305,143,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet12 5537 19974,4%

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons