Volvo Cars nettovinst föll med 30 procent i Q1

Biltillverkaren Volvo Cars redovisar en ökad omsättning men lägre vinst under det första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg 8,3 procent till 74,3 miljarder kronor (68,6).

Ebitda-resultat blev 10,0 miljarder kronor (12,6), med en ebitda-marginal på 13,5 procent (18,4).

Rörelseresultatet blev 6,0 miljarder kronor (8,4), med en rörelsemarginal på 8,1 procent (12,2).

Justerat rörelseresultat blev 5,9 miljarder kronor (5,5), med en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent (8,0).

Resultatet före skatt var 5,8 miljarder kronor (7,6).

Resultatet efter skatt blev 4,5 miljarder kronor (6,5), och per aktie 1,29 kronor (2,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,2 miljarder kronor (-4,2).

Volvo Cars, mdkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning74,368,68,3%
EBITDA10,012,6-20,6%
EBITDA-marginal13,5%18,4%
Rörelseresultat6,08,4-28,6%
Rörelsemarginal8,1%12,2%
Rörelseresultat, justerat5,95,57,3%
Rörelsemarginal, justerad7,9%8,0%
Resultat före skatt5,87,6-23,7%
Nettoresultat4,56,5-30,8%
Resultat per aktie, kronor1,292,25-42,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet-4,2-4,2

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons