Vodafone ökade rörelseresultatet något mer än väntat under senaste räkenskapsåret

Telekombolaget Vodafone redovisar en omsättning i linje med förväntat under helåret 2021/2022. Rörelseresultatet var något bättre än väntat. Bolaget föreslår en oförändrad utdelning på 0,09 euro per aktie (0,09).

Omsättningen steg 4,0 procent till 45,58 miljarder euro (43,81). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 45,39.

Justerat ebitda-resultat efter leasingar uppgick till 15,21 miljarder euro (14,39), väntat 15,26, med en justerad ebitda-marginal på 33,4 procent (32,8).

Rörelseresultatet blev 5,66 miljarder euro (5,10), väntat rörelseresultat var 5,59. Rörelsemarginalen var 12,4 procent (11,6).

Resultatet efter skatt blev 2,62 miljarder euro (0,54), och per aktie 7,20 euro (0,38).

Justerat fritt kassaflöde uppgick till 5,44 miljarder euro (5,02).

Vd Nick Read konstaterar att det blev en tillväxt för både intäkter, vinster och kassaflöden i linje med bolagets finansiella ambitioner på medellång sikt.

Framåt möter bolaget makroekonomiska utmaningar på sina marknader i Europa och Afrika. Enligt Nick Read är man inte immun mot dessa utmaningar men Vodafone bedöms ändå vara väl positionerat att kunna hantera dem. Därför förväntar sig bolaget att kunna leverera ett robust finansiellt resultat under det kommande året.

Bolaget förväntar sig att redovisa ett justerat ebitda före leasingar på mellan 15-15,5 miljarder euro under 2023, väntat 15,38 miljarder, samt ett fritt kassaflöde på cirka 5,3 miljarder euro.

Vodafone, BEUR2021/2022KonsensusFörändring mot konsensus2020/2021Förändring
Nettoomsättning45,5845,390,4%43,814,0%
EBITDA, justerat15,2115,26-0,3%14,395,7%
EBITDA-marginal, justerad33,4%33,6%32,8%
Rörelseresultat5,665,591,3%5,1011,0%
Rörelsemarginal12,4%12,3%11,6%
Nettoresultat2,620,54385,2%
Resultat per aktie, EUR7,200,381 794,7%
Utdelning per aktie, EUR0,090,090,0%

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons