Vo2 Cap Holding köper annonsteknikbolaget Livewrapped

Förvärvsbolaget Vo2 Cap Holding förvärvar Livewrapped, som är ett annonsteknikbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Total köpeskilling för aktierna kan komma att uppgå till 70,6 miljoner kronor och består av dels en fast del som uppgår till 25 miljoner kronor plus fastställd nettokassa på tillträdesdagen, preliminärt beräknas nettokassan till 5,6 miljoner kronor och den fasta köpeskillingen till 30,6 miljoner kronor, dels en tilläggsköpeskilling som kan komma att uppgå till högst 40 miljoner kronor.

Av den fasta köpeskillingen ska 10,6 miljoner kronor erläggas med kontanta medel och 20 miljoner kronor erläggs i form av 2,0 miljoner nyemitterade aktier i VO2 till teckningskursen 10 kronor per aktie. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå, baserade på ebitda-resultat för bokslutsåren 2023, 2024 och 2025.

Livewrapped har fler av Nordens största mediehus som Stampen, Gota Media, NTM och Polaris Media som kunderna. Bolaget redovisade 2021 en nettoomsättning på 9,1 miljoner kronor med ett ebita-resultat på 4,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en ebitda-marginal på 53,1 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons