Vo2 Cap Holding förvärvar contentbyrån Borg Owilli som omsätter 90 miljoner kronor

Förvärvsbolaget Vo2 Cap Holding förvärvar contentbyrån Borg Owilli. Säljare av Borg & Owilli är DBMO Holding, som ägs av grundarna och entreprenörerna Mikael Owilli och David Borg. Det framgår av ett pressmeddelande.

Borg Owilli omsatte 90 miljoner kronor under 2021 med ett ebitda-resultat på 12,4 miljoner kronor, motsvarande 13,8 procent. Bolaget har idag 49 anställda med kontor i Stockholm.

Den fasta köpeskillingen uppgår till 55 miljoner kronor, varav 35 miljoner erläggs kontant och 20 miljoner kronor erläggs i form av 2,35 miljoner nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie.

Vidare kan en tilläggsköpeskilling uppgå till högst 62,5 miljoner kronor, baserat på förvärvets
ebit-resultat för de individuella bokslutsåren 2022 till 2025. Total köpeskilling kan därmed uppgå till högst 117,5 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons