Vinstras för Xano – oförändrad utdelning (uppdatering)

(Uppdatering: avser nedersta styckena)

Industribolaget Xano Industri redovisar minskande omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Omsättningen sjönk 8,7 procent till 806 miljoner kronor (883).

Rörelseresultatet blev 34 miljoner kronor (114), med en rörelsemarginal på 4,2 procent (12,9).

Resultatet före skatt var 19 miljoner kronor (107).

Resultatet efter skatt blev 23 miljoner kronor (88), och per aktie 0,40 kronor (1,51).

I utdelning föreslås 1,75 kronor per aktie (1,75).

“Avslutningen på året följde trenden från föregående period och det konsoliderade utfallet under det fjärde kvartalet var svagt”, kommenterar vd Lennart Persson.

Den största negativa påverkan kom från affärsenheten Industrial Solutions.

“Här fick andra halvårets förhållandevis svaga orderingång och effekter av framflyttade projektleveranser ett omfattande genomslag under perioden”, säger Persson.

Överlag har två faktorer hämmat koncernens lönsamhet, enligt Xano-chefen. Det rör sig om produktivitetsförsämringar, vilket bland annat beror på en periodvis hög sjukfrånvaro, samt kostnadsökningar för vilka bolaget inte kunnat kompensera i tillräcklig omfattning.

Därför vidtas nu kraftfulla åtgärder i form av kostnadsbesparingar och prishöjningar. Därutöver håller bolaget på att säkerställa kritiska processer i försörjningskedjan.

Vad gäller marknadsläget bedöms det bli fortsatt avvaktande i närtid. Dock har bolaget sett en viss utplaning av den nedåtgående kurvan och en ökad balans i inflödet av order, uppger Persson.

Xano, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning806883-8,7%
Rörelseresultat34114-70,2%
Rörelsemarginal4,2%12,9%
Resultat före skatt19107-82,2%
Nettoresultat2388-73,9%
Resultat per aktie, kronor0,401,51-73,5%
Utdelning per aktie, kronor1,751,750,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons