Finwire

Vicore Pharmas rörelseförlust ökade under första kvartalet

Uppdaterad 2021-05-05
Publicerad 2021-05-05

Läkemedelsbolaget Vicore Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -47,5 miljoner kronor (-28,8). Försämringen beror huvudsakligen på högre forsknings- och utvecklingskostnader.

Resultatet efter skatt blev -48,1 miljoner kronor (-28,4), och per aktie -0,76 kronor (0,56).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -47,7 miljoner kronor (-29,3).

Likvida medel uppgick till 590 miljoner kronor (238). Bolaget gjorde i februari en riktad nyemission som stärkte kassan med 336 miljoner kronor före transaktionskostnader.

”Finansieringen skedde mot bakgrund av de framgångsrika resultaten från Vicores fas II-studie i Covid-19 (Attract)”, säger Carl-Johan Dalsgaard. Härnäst väntar en multinationell fas 3-studie för C21 för covid-19. Planen är att starta den i sommar förutsatt man fått godkännande från FDA.

Vicore Pharma, MkrQ1-2021Q1-2020FörändringNettoomsättning00Rörelseresultat-47,5-28,8Nettoresultat-48,1-28,4Resultat per aktie, kronor-0,760,56Kassaflöde från löpande verksamhet-47,7-29,3Likvida medel590238147,9%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in