Finwire

Vestum emitterar obligationer för 1,5 miljarder kronor

Uppdaterad 2021-10-21
Publicerad 2021-10-21

Bygg- och anläggningsbolaget Vestum har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder kronor inom ett rambelopp om 3 miljarder kronor. Obligationslånet löper med en ränta om tre månaders Stibor plus 415 baspunkter med förfall den 28 oktober 2024. Emissionen möttes av mycket stort intresse och orderboken, som består främst utav nordiska institutionella investerare blev kraftigt övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av befintlig skuld samt stärka kassan inför kommande förvärv och företagsinvesteringar.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in