Finwire

Vestas minskar omsättning och minskar nettoförlusten

Uppdaterad 2021-05-05
Publicerad 2021-05-05

Danska vindkraftsbolaget Vestas redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk 12,2 procent till 1 962 miljoner euro (2 235). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 2 469.

Orderingången var 2 016 MW. Orderstocken inklusive serviceavtal är 44,7 miljarder euro, upp 10, miljarder euro från föregående år.

Bruttovinsten blev 189 miljoner euro (159), med en bruttovinstmarginal på 9,6 procent (7,1).

Ebitda-resultat blev 136 miljoner euro (87), med en ebitda-marginal på 6,9 procent (3,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 136 miljoner euro (97), med en justerad ebitda-marginal på 6,9 procent (4,3).

Rörelseresultatet blev -71 miljoner euro (-112). Justerat rörelseresultat utföll på -71 miljoner euro (-54).

Resultatet efter skatt blev -57 miljoner euro (-80), analytikerkonsensus 10.

Vestas upprepar sina utsikter för helåret.

Vestas, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020FörändringNettoomsättning1 9622 469-20,5%2 235-12,2%Bruttoresultat18915918,9%Bruttoresultatmarginal9,6%7,1%EBITDA1368756,3%EBITDA-marginal6,9%3,9%EBITDA, justerat1369740,2%EBITDA-marginal, justerad6,9%4,3%Rörelseresultat-71-112Rörelseresultat, justerat-71-54Nettoresultat-5710-80Konsensusdata från bolaget

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in