Vasakronan ökar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 2 283 miljoner kronor (1 990), en ökning med 14,7 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 691 miljoner kronor (1 499), en ökning med 12,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1 183 miljoner kronor (1 088), en ökning med 8,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -2 631 miljoner kronor (10 246). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -26 miljoner kronor (862).

Resultatet före skatt var -1 538 miljoner kronor (12 246).

Resultatet efter skatt blev -1 252 miljoner kronor (9 723).

Nettouthyrningen uppgick till -95 miljoner kronor (187) för första halvåret och -12 miljoner kronor (341) för rullande 12 månader.

Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 3 procent utöver index (6) och totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 851 miljoner kronor (603) genomförts under första halvåret.

Per den 30 juni var uthyrningsgraden 91,5 procent jämfört med 91,2 vid utgången av 2022. Vakansen förklaras till 1,0 procentenhet (1,2) av vakanser i på gående projekt- och utvecklingsfastigheter.

– Det är mycket i den makroekonomiska miljön som är osäkert just nu och exakt vad som väntar runt hörnet vet vi inte. Osäker heten präglar som beskrivet vår verksamhet på olika sätt, men jag känner stor tillförsikt. Med fokus på långsiktiga kundrelationer, god finansiell styrning och fortsatt utveckling av våra fastigheter och lägen är jag övertygad om att Vasakronan kommer att fortsätta leverera värde även framöver. Det finns trots allt ingenting som tyder på att tillväxten och attraktionen för Sveriges fyra största städer långsiktigt kommer att minska, kommenterar vd Johanna Skogestig i delårsrapporten.

– Med trygg finansiering och fastigheter i de allra bästa lägena är utgångsläget för Vasakronan
stabilt, sammanfattar Johanna Skogestig utsikterna.

Vasakronan, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter2 2831 99014,7%
Driftnetto1 6911 49912,8%
Förvaltningsresultat1 1831 0888,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-2 63110 246
Värdeförändringar derivat, totalt-26862
Resultat före skatt-1 53812 246
Nettoresultat-1 2529 723

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons