Valneva uppdaterar kring covid-19-verksamhet – i diskussioner med potentiell partner

Franska Valneva har tidigare kommunicerat att de endast skulle investera i utveckling av ett andra generationens covid-19-vaccin om de fick nödvändig finansiering – eller åtagande om sådan investering – under tredje kvartalet.

Nu är tredje kvartalet snart slut men bolaget meddelar att man befinner sig i diskussioner med en blivande partner för att finansiera utvecklingen av ett sådant vaccin. Diskussionerna skulle kunna pågå i flera månader och de behöver inte leda till en överenskommelse.

Parallellt fortsätter Valneva diskussioner med olika regeringar och har initierat regulatoriska processer med ytterligare regulatoriska myndigheter, med målet att distribuera kvarvarande lager av vaccin under kommande tolv månader.

Bolaget förväntar sig också att presentera nya kliniska data under fjärde kvartalet.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons