Valmet ökar intäkterna men rörelseresultatet sjönk i första kvartalet

Finska verkstadsjätten Valmet redovisar ökande intäkter men lägre rörelseresultat i första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 11,9 procent till 960 miljoner euro (858).

Ebita-resultat blev 74 miljoner euro (89), med en ebita-marginal på 7,7 procent (10,4).

Justerat ebita-resultat blev 79 miljoner euro (80).

Rörelseresultatet blev 63 miljoner euro (76), med en rörelsemarginal på 6,6 procent (8,9).

Resultatet före skatt var 62 miljoner euro (75).

Resultatet efter skatt blev 45 miljoner euro (57), en minskning med 21,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,30 euro (0,38), vilket innebär en minskning med 21,1 procent mot föregående år.

Orderingången steg till 1 324 miljoner euro (1 312), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Valmet upprepar sin guidning som lämnades den 1 april då samgåendet med Neles slutfördes.
Neles har avnoterats från Helsingforsbörsen med sista handelsdag den 31 mars.

Valmet förväntar sig att både nettoomsättningen och jämförbar ebita blir högre under 2022 jämfört med året innan, inräknat med Neles.

Omsättningen i fjol uppgick till 3 935 miljoner euro medan jämförbar ebita landade på 429 miljoner euro.

Valmet, MEURQ1-2022Q1-2021Förändring
Orderingång1 3241 3120,9%
Nettoomsättning96085811,9%
EBITA7489-16,9%
EBITA-marginal7,7%10,4%
EBITA, justerat7980-1,3%
EBITA-marginal, justerat8,2%9,3%
Rörelseresultat6376-17,1%
Rörelsemarginal6,6%8,9%
Resultat före skatt6275-17,3%
Nettoresultat4557-21,1%
Resultat per aktie, EUR0,300,38-21,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons