Valberedningen i Bioextrax föreslår Mats Persson som ny styrelseordförande

Valberedningen för bioteknikbolaget Bioextrax föreslår Mats Persson som ny styrelseordförande, enligt ett pressmeddelande.

Richard Tooby har valt att lämna styrelsen för att ge plats åt Mats Persson som ersätter Per Hökfelt som ordförande. Per Hökfelt kommer att fortsätta som ledamot i styrelsen medan Richard Tooby kommer att fortsätta sin anställning i Bioextrax som Head of Special Projects.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Richard Tooby (ordförande), representerande eget innehav, Mohammad H.A. Ibrahim, representerande eget innehav, Fredrik Sjödin, representerande Rajni Hatti-Kaul, Stefan Lundgren, representerande eget innehav, samt styrelsens ordförande Per Hökfelt.

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämma den 25 april 2022 beslutar om nyval av Mats Persson som styrelseledamot och styrelseordförande. Mats Persson ersätter därmed Per Hökfelt som styrelseordförande, samtidigt som Richard Tooby har meddelat att han lämnar styrelsen i samband med stämman.

Mats Persson, född 1963, är civilingenjör inom kemiteknik med 30 års erfarenhet från kemibranschen. Mats kommer att tillföra bolagets styrelse gedigen kompetens och driv på en mängd områden i den föreslagna rollen som arbetande styrelseordförande.

Mats Persson innehar för närvarande inga aktier i Bioextrax, men har valt att investera i en av de riktade nyemissioner som idag har offentliggjorts av bolaget.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons