USAs NFIB konfidensindikator minskade oväntat i februari

Publicerad

USAs NFIB konfidensindikator minskade oväntat i februari.

NFIB konfidensindikator sjönk till 95,7 i februari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 97,3.

Föregående månads utfall var 97,1.

USAfebruari, 2022KonsensusFörändring mot konsensusjanuari, 2022NFIB95,797,3-1,6%97,1Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons