USAs inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i januari

USAs inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i januari.

Industriindexet sjönk till 55,0 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 56,8.

Föregående månads utfall var 57,7.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAjanuari, 2022Konsensusdecember, 2021Inköpschefsindex för industrin55,056,857,7Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons