USAs inköpschefsindex för industrin, enligt ISM, minskade mer än väntat i juni

USAs inköpschefsindex för industrin, enligt ISM, minskade mer än väntat i juni.

Industriindexet sjönk till 53,0 i juni. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 54,5.

Föregående månads utfall var 56,1.

Statistiken presenteras av amerikanska Institute for Supply Management (ISM). En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

USAjuni, 2022Konsensusmaj, 2022
ISM inköpschefsindex industrin53,054,556,1
ISM inköpschefsindex industrin betalda priser78,580,082,2

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons