USA:s ekonomi har expanderat måttligt sedan mitten av februari, fortsatt inflationstryck – Beige Book

USA:s ekonomi växte i en måttlig takt sedan mitten av februari trots ett starkt inflationstryck. Det skriver Federal Reserve i sin Beige Book som släpps var sjätte vecka.

Enligt Fed har inflationstrycket fortsatt att vara starkt sedan förra rapporten, där företagen fortsätter överföra kostnader för insatsvaror till kunderna. Flera av Fed-regionerna noterar högre priser för energi, metaller och jordbruksprodukter i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, heter det.

Det uppges också att de högre priserna har börjat tynga försäljningen inom vissa regioner, och att företagen i de flesta regionerna förväntar sig inflationen att fortsätta under de närmaste månaderna.

Annars fortsätter efterfrågan att vara stark medan utbudssidan dras med vissa begränsningar. Här plågas bolagen av bland annat försörjningsstörningar, en stramare arbetsmarknad och högre insatskostnader som sätter press på bolagens förmåga att möta kundernas efterfrågan.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/BeigeBook_20220420.pdf

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons