United Airlines rapporterar högre omsättning och lägre förlust än väntat i Q4

Amerikanska flygbolaget United Airlines redovisar en omsättning som var högre än väntad, samtidigt som förlusten kom in lägre än analytikerna räknat med i det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 140,2 procent till 8,19 miljarder dollar (3,41). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7,96.

Justerat resultat per aktie blev -1,60 dollar (-7,00), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -2,09.

Under det fjärde kvartalet var United Airlines kapacitet ned 23 procent jämfört med samma period 2019, innan coronapandemins utbrott.

United Airlines guidar för att omsättningen i första kvartalet kommer vara ned 20-25 procent mot samma period 2019. Medan kapaciteten kommer vara ned 16-18 procent mot 2019, vilket är en lägre minskning än under fjärde kvartalet 2021.

”Trots kortsiktig volatilitet är bokningen för vårresandet och därefter fortsatt stark”, skriver United Airlines i rapporten.

United Airlines, BUSDQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning8,197,962,9%3,41140,2%Resultat per aktie, justerat, USD-1,60-2,09-7,00Konsensusdata från Factset

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons