Underskottet i Frankrikes handelsbalans landade på 9 727 miljoner euro i november – väntat var ett underskott på 7 230

Underskottet i Frankrikes handelsbalans uppgick till 9 727 miljoner euro i november. Månaden innan visade ett underskott på 7 697 miljoner euro (reviderat från -7 513). Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med ett underskott på -7 230 miljoner euro.

Frankrike, MEURnovember, 2021Konsensusoktober, 2021RevideradHandelsbalans-9 727-7 230-7 513-7 697Konsensusdata från Bloomberg

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons