Ukrainakrisen kan sänka global BNP med 1 biljon dollar – NIESR

Publicerad

Kriget i Ukraina kan komma att leda till ett bortfall på 1 biljon dollar i värde från världsekonomin och bidra med 3 procent till den globala inflationen under 2022. Det enligt brittiska National Institutet for Economic and Social Research, NIESR.

Mest drabbade av utvecklingen väntas Europa bli som är beroende av råvaror och energi från Ryssland. Europeiska regeringar väntas behöva låna mer för att klara av ukrainska flyktingar och ett stärkande av sina försvar.

Mot bakgrund av denna utveckling rekommenderas centralbanker att ”långsamt höja räntorna medan man bedömer effekten på förtroendet och krigets påverkan, främst genom energi, på realinkomster”.

NIESR prognostiserar att kriget kapar cirka en procentenhet från global BNP tills 2023. För Rysslands del bedöms BNP bli lägre med 2,6 procent tills 2023. Att nedgången inte är större beror på högre olje- och gaspriser, vilka utgör landets främsta exportkälla. Däremot kommer den svaga rubeln leda till en inflation på upp till 20 procent.

https://www.niesr.ac.uk/publications/economic-costs-russia-ukraine-conflict?type=policy-papers

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons