UB Infra ökade 5,28 procent i december – fortsatt goda tillväxtutsikter för infrastrukturbolag

Fonden UB Infra A steg 5,28 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 20,45 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Pekka Niemelä.

Inledningsvis skriver förvaltaren att pandemin fortsätter vara i fokus då omikronvarianten sprider sig snabbt. Däremot ser man en stigande vaccinationsgrad samt att den nya varianten inte verkar lika dödlig.

Centralbanker har börjat signalera om stigande inflationsrisker och minskade stimulanser under kommande månader. Utöver detta menar förvaltaren att den ekonomiska utsikten inför 2022 ser stabil ut.

Tillväxtutsikterna för infrastrukturbolag ser fortsatt goda ut enligt förvaltaren men den stigande inflationen är en kortsiktig risk. Mycket framöver beror på hur väl centralbankerna lyckas hantera det stigande inflationstrycket.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Exelon, NextEra Energy och American Water Works med portföljvikter om 2,18, 2,14 respektive 2,10 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA största region med 33,6 procent av allokerat kapital. Därefter kom Frankrike och Storbritannien med 11,6 respektive 8,5 procent.

UB Infra A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent5,28Fond i år, förändring i procent20,45

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons