UB Global REIT ökade 4,5 procent i december – Nordamerika utvecklades starkt under året

Fonden UB Global REIT A steg 4,5 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,0 procent. Under 2021 har fonden avkastat 31,7 procent och är därmed sämre än index som har ökat 35,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nordamerika var den marknad som gick starkast under 2021 då både Europa och Asien halkade efter i utvecklingen. Detta var också anledning till varför fonden inte utvecklades lika starkt som sitt jämförelseindex då man har en mer balanserad portfölj medan index var mer viktad mot Nordamerika.

Vidare skriver förvaltaren att datacenterplattformar är svåra att replikera, särskilt om dina hyresgäster är nätverksleverantörer. Detta syntes under slutet av året då CyrusOne köptes upp av ett private equity joint venture samt då American Tower Corp förvärvade Coresite. Förvaltaren menar att dessa förvärv tyder på premiumvärderingarna hos dessa innehav varit på lämpliga nivåer.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Cousins Properties, Healthcare Trust of America och Highwoods Properties med portföljvikter om 2,4, 2,3 respektive 2,3 procent.

Fonden har störst exponering mot kontorsfastigheter, industrifastigheter och hälsovårdsfastigheter med portföljvikter om 20,4, 18,2 respektive 13,0 procent.

Även om fonden var något mer balanserad än sitt jämförelseindex stod USA och Kanada för cirka 48,6 procent av portföljexponeringen.

UB Global REIT A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,5Index MM, förändring i procent6,0Fond i år, förändring i procent31,7Index i år, förändring i procent35,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons