Tysklands inköpschefsindex för byggsektorn ökade i december

Tysklands inköpschefsindex för byggsektorn ökade i december.

Byggindexet förbättrades till 48,2 i december.

Föregående månads utfall var 47,9.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Tysklanddecember, 2021november, 2021FörändringInköpschefsindex byggsektor48,247,90,6%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons