Tysklands export minskade 0,6 procent på månadsbasis i oktober – väntat var minskning 0,2 procent

Överskottet i Tysklands handelsbalans uppgick till 6,9 miljarder euro i oktober. Månaden innan visade ett överskott på 2,9 miljarder euro (reviderat från 3,7).

Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med ett överskott på 5,2 miljarder euro.

Exporten minskade 0,6 procent på månadsbasis. Marknaden räknade med en förändring på -0,2 procent. Föregående månads utfall reviderades till -0,6 från preliminärt -0,5.

Tyskland, BEURoktober, 2022KonsensusFörändring mot konsensusseptember, 2022Reviderad
Handelsbalans6,95,232,7%3,72,9
Export, MM, förändring i procent-0,6-0,2-0,5-0,6
Import, MM, förändring i procent-3,7-0,5-2,3-1,9

Konsensusdata från Bloomberg

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons