Finwire

Triona ökade omsättningen under Q3 - ser fortsatt positiv utveckling i Q4

Uppdaterad 2021-11-30
Publicerad 2021-11-30

IT-företaget Triona redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade något.

Omsättningen steg 5,6 procent till 35,7 miljoner kronor (33,8).

Rörelseresultatet blev 4,1 miljoner kronor (4,2), med en rörelsemarginal på 11,5 procent (12,4).

Resultatet före skatt var också 4,1 miljoner kronor (4,2).

Resultatet efter skatt blev 3,1 miljoner kronor (3,0), en ökning med 3,3 procent mot föregående år.

"Orderingången var under det tredje kvartalet fortsatt god och fortsatt bättre än motsvarande kvartal 2020, samt i nivå med 2019. Finansiellt sett var utvecklingen bättre än föregående kvartal, vilket var i enlighet med förväntan", skriver bolaget i rapporten.

"Rörelseresultatet landade under det tredje kvartalet på 4,1 (4,2) miljoner kronor, vilket är en betydligt bättre nivå än de senaste kvartalen. De extra investeringar i våra produkter som pågått under en tid börjar nu minska i omfattning, samtidigt som produktintäkterna fortsätter att öka. I det tredje kvartalet har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med cirka -0,5 (-2,0) miljoner kronor."

Bolaget förväntar sig att utvecklingen under det fjärde kvartalet fortsatt kommer vara positiv, såväl affärsmässigt som finansiellt.

Triona, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning35,733,85,6%Rörelseresultat4,14,2-2,4%Rörelsemarginal11,5%12,4%Resultat före skatt4,14,2-2,4%Nettoresultat3,13,03,3%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in