Transtema sätter upp mål för att uppfylla Science Based Target-initiativet

It-infrastrukturbolaget Transtema anslöt sig i april 2021 till Science Based Target-initiativet. Arbetet med att sätta upp mål som strävar efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius, i linje med Parisavtalet har pågått sedan dess, och har nu skickats in för godkännande av SBTi. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transtema har satt upp som mål att reducera bolagets egna klimatavtryck vad gäller utsläpp från bolagets cirka 900 bilar samt el/fjärrvärme med 100 procent till år 2030 (scope 1 och 2).

När det gäller bolagets leverantörer ska de som levererar tjänster ha reducerat sitt klimatavtryck med 50 procent till år 2030 och av de som levererar material ska 80 procent ha godkända SBTi mål senast år 2026 (scope 3).

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons